Existing Members Find a club Setup a club

News

Update to Childcare Guidance
[25/11/2020]

Welsh Government has just updated both the Protective measures in childcare settings: keep childcare safe’https://gov.wales/protective-measures-childcare-settings-keep-childcare-safe and Operational guidance for schools and settings from the autumn term https://gov.wales/operational-guidance-schools-and-settings-autumn-term-covid-19

Dywedwch wrthym fod adran 'Gorchuddion Wyneb' y Canllawiau Mesurau Amddiffyn Gofal Plant wedi'i diweddaru i adlewyrchu datganiad y Gweinidog Addysg ar orchuddion wyneb: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-wybodaeth-ddiweddaraf-am-ddefnyddio-gorchuddion-wyneb-mewn-ysgolion

Mae'r cyngor ar orchuddion wyneb yn y canllaw Mesurau Amddiffynnol yn cynnwys:

  • Lle mae lleoliad gofal plant wedi'i leoli ar safle ysgol, dylent sicrhau eu bod yn deall ac yn cadw at bolisïau'r ysgol (ac efallai yr hoffent ymgynghori â chanllawiau gweithredol yr ysgol).
  • Dylai plant dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb wrth gael eu cludo gan y lleoliad.

Gallwch gyrchu'r canllawiau Mesurau Amddiffynnol yma: https://llyw.cymru/mesurau-diogelu-mewn-lleoliadau-gofal-plant-cadw-gofal-plant-yn-ddiogel

 

 

 

Please be advised that the ‘Face Coverings’ section of the Childcare Protective Measures Guidance has been updated to reflect the Minister for Education’s statement on face coverings: https://gov.wales/written-statement-update-use-face-coverings-schools-and-colleges

Advice on face coverings in the Protective Measures guidance includes:

  • Where a childcare setting is located on a school site, they should ensure they understand and abide by the school policies (and may wish to consult the school operational guidance).
  • Children over the age of 11 should wear face coverings while being transported by the setting.

 

You can access the Protective Measures guidance here: https://gov.wales/protective-measures-childcare-settings-keep-childcare-safe

 

 

Contact Us

Name (required)   Email (required)
 
Tel   Mobile
 
Enquiry (required)