Existing Members Find a club Setup a club

News

Care Inspectorate Wales (CIW) annual report 2019-20 published
[25/11/2020]

Care Inspectorate Wales (CIW) have published their 2019-20 annual report. New for this year CIW have developed an interactive tool to accompany the report. 

 

 

Care Inspectorate Wales

 

Saesneg yn isod / English below

Cyhoeddi adroddiad blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer 2019-20  

annual report cover welshMae'r arolygiaeth yn gyfrifol am reoleiddio gofal yng Nghymru wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ei Brif Arolygydd ar gyfer 2019-20, sy'n amlinellu ei gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

Yn ogystal ag amlinellu'r gwaith a gwblhawyd i wella gofal yng Nghymru, mae'r adroddiad yn cydnabod effaith COVID-19 ar bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol gwasanaethau a gofal plant yng Nghymru ac yn gweithio ynddynt.

Am y tro cyntaf, mae AGC wedi datblygu adnodd data rhyngweithiol i ategu ei adroddiad blynyddol, sy'n rhoi mynediad i ddata rhyngweithiol a gwybodaeth ychwanegol.

Cysylltwch â AGCCyfathrebu@llyw.cymru os bydd gennych unrhyw gwestiynau, neu os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch.  


Care Inspectorate Wales (CIW) annual report 2019-20 published

annual report cover englishThe inspectorate responsible for regulating care in Wales has published its Chief Inspector’s Annual Report 2019-20, outlining its work throughout the previous financial year.

In addition to highlighting the work completed to improve care in Wales, the report acknowledges the impact of COVID-19 on people who use and work in social care and childcare services in Wales.

For the first time, CIW has developed a new interactive data tool to accompany their annual report, allowing access to additional information and interactive data.

Please contact ciwcomms@gow.wales if you have any questions, or require any further information.


Hawlfraint y Goron / Copyright © 2020 Arolygiaeth Gofal Cymru / Care Inspectorate Wales. Cedwir pob hawl / All rights reserved.

Gwasanaethau tanysgrifiwr / Subscriber services

 

Contact Us

Name (required)   Email (required)
 
Tel   Mobile
 
Enquiry (required)