Existing Members Find a club Setup a club

Projects

Playday 2021 - bilingual publicity wording for partners

Date: 23/07/2021

We welcome the involvement of all professionals, community groups and individuals in our plans for National Playday 2021. For those printing and hiding our QR Code Posters we have created some bilingual wording for use in any social media promotion.

Thank you for doing your bit to spread the message about the importance of play!

 

1. Are you ready to #ShowUsYourPlay ? Hidden across Wales are QR code posters developed by @clybiau that look like this (simple instructions about how to scan QR codes can be found here https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android). How many will you find? **Include photo of poster** Share your photos with the #ShowUsYourPlay #1Playday4Nations #OutofSchoolChildcare #Playday2021

1. A ydych chi’n barod i  #ShowUsYourPlay ? Wedi eu cuddio ar hyd a lled Cymru mae posteri codau QR sydd wedi eu datblygu gan @clybiau ac sy’n edrych fel hyn (gweler cyfarwyddiadau syml ar sut i sganio codau QR yma https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android). Faint ddowch chi o hyd iddynt? **Cynhwyswch lun o'r poster**  Rhannwch eich lluniau gyda’r #Dangoswchinnichchwarae #1Playday4Nations #GofalPlantAllysgol #DiwrnodChwarae2021 

 

2. Happy Playday 2021! I have been hiding QR code posters in [location___] today, which all link to different FREE games you can play with your family that @Clybiau have been developing. How many will you find? Share your photos with the #ShowUsYourPlay – let’s spread the message of the importance of play! (simple instructions about how to scan QR codes can be found here https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android) #ShowUsYourPlay #1Playday4Nations #OutofSchoolChildcare #Playday2021

2. Diwrnod Chwarae 2021 Hapus! Bûm yn cuddio posteri cod QR yn  [lleoliad___] heddiw; mae pob un yn cysylltu â gwahanol gemau RHAD AC AM DDIM y gallwch eu chwarae gyda’ch teulu, rhai a ddatblygwyd gan @Clybiau. Faint ddowch chi o hyd iddynt? Rhannwch eich lluniau â’r #DangoswchinnichChwarae - beth am ledaenu’r neges am bwysigrwydd chwarae! (gweler cyfarwyddiadau syml ar sut i sganio codau QR  yma https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android). #DangoswchinnichChwarae #1Playday4Nations #GofalPlantAllysgol  #Diwrnodchwarae2021

 

3. If you go to [location___] today, you may be lucky enough to find some hidden QR code posters developed by @Clybiau (simple instructions about how to scan QR codes can be found here https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android). Each poster will take you to a free ‘retro-street’ game that you can play with your family today, in celebration of National Playday 2021. Happy hunting! Share your photos using the #ShowUsYourPlay #1Playday4Nations #OutofSchoolChildcare #Playday2021

3. Os ewch chi i [location___] heddiw, gallech fod yn ddigon ffodus i ddod o hyd i ambell i boster cod QR a ddatblygwyd gan @Clybiau (gweler cyfarwyddiadau syml ar sut i sganio codau QR yma https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android). Bydd pob poster yn eich cymryd at gêm stryd retro y gallech chwarae gyda’ch teulu heddiw, i ddathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2021. Hela hapus! Rhannwch eich lluniau drwy ddefnyddio’r #ShowUsYourPlay #Dangoswchinnichchwarae #1Playday4Nations #Gofalplantallysgol #Diwrnodchwarae2021

 

4. Children have shown such resilience over the past year – National Playday 2021 recognises the importance of play and the right of all children to play. We have been out hiding QR code posters in [location____] which are all linked to free games provided by @Clybiau. Get hunting with your families, Clubs and communities and share your photos with the #ShowUsYourPlay to join in the fun! (simple instructions about how to scan QR codes can be found here https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android) #ShowUsYourPlay #1Playday4Nations #OutofSchoolChildcare #Playday2021

4. Mae plant wedi dangos cymaint o wydnwch dros y flwyddyn ddiwethaf - Mae Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2021 yn cydnabod pwysigrwydd chwarae a hawl pob plentyn i chwarae.  Rydym wedi bod yn cuddio posteri cod QR yn [lleoliad____] sydd, bob un, wedi’u cysylltu â gemau rhad ac am ddim a ddarperir gan @Clybiau. Ewch ati i’w hela gyda’ch teuluoedd, eich clybiau a’ch cymunedau, a rhannwch eich lluniau gyda’r #Dangoswchinnichchwarae i ymuno yn yr hwyl! (ceir cyfarwyddiadau syml ar sut i sganio codau QRc yma https://www.hellotech.com/guide/for/how-to-scan-qr-code-iphone-android) #DangoswchinnichChwarae #1Playday4Nations #GofalPlantAllysgol #DiwrnodChwarae2021

 

5. We have teamed up with @Clybiau to hide QR Code posters in [location______], which each link to a fun, free game/activity in celebration of National #Playday2021. Join in the fun – how many will you find? Share your photos with the #ShowUsYourPlay

5. Rydym wedi ymuno ag @Clybiau i guddio posteri Cod QR yn [lleoliad______]; mae pob un yn cysylltu â gêm/gweithgaredd hwyliog, am ddim, i ddathlu’r #Diwrnod Chwarae2021 Cenedlaethol. Ymunwch yn yr hwyl - faint ddowch chi o hyd iddynt? Rhannwch eich lluniau â’r #DangoswchinnichChwarae

 

Contact Us

Name (required)   Email (required)
 
Tel   Mobile
 
Enquiry (required)