Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Amdanom Ni

Mae ein gweledigaeth yn gryf, yn falch ac yn ddiymwad. ‘Cymru lle y gall plant chwarae a chymunedau ffynnu.’

Darllen Mwy
Ymunwch â’n Cymuned Heddiw

Rydym am weld Clybiau Gofal Plant Allysgol yn ffynnu, ac edmygwn yr effaith ryfeddol y maen nhw, a’n Cymuned o Glybiau, yn ei chael ar brofiadau plant.

Mewngofnodi Ymaelodi

Mae popeth a wnawn wedi ei seilio ar ein gwybodaeth eang o’r Sector Gofal Plant Allysgol. Gwyddom fod pob clwb yn wahanol, a gwyddom yn well na neb arall nad oes ‘un maint i bawb’.

Edmygwn yr amrywiaeth ymysg ein clybiau – a defnyddiwn ein harbenigedd a’n gwybodaeth o’r diwydiant i addysgu a chefnogi ein Cymuned o Glybiau.

Sut allwn ni helpu?

Clybiau

P’un a ydych yn glwb sy’n bodoli eisoes sy’n chwilio am adnoddau, hyfforddiant, cyfleoedd rhwydweithio neu gefnogaeth, neu â diddordeb mewn sefydlu eich clwb eich hun, fe welwch lawer o wybodaeth yma.

Darllen mwy
Gweithwyr Chwarae

Gwyddom eich bod yn ymrwymo i sicrhau bod plant yn cael y profiadau chwarae gorau ac rydym ninnau gant y cant o’ch plaid. Rydym yma i’ch cefnogi.

Darllen mwy
Rhieni

Ni yw’r sefydliad Cenedlaethol sy’n cefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Tra bod pob clwb yn fusnes yn ei rinwedd ei hun, gallwn gefnogi gydag adnoddau, gwybodaeth, arweiniad a hyfforddiant i helpu i sicrhau bod plant yn elwa o ddarpariaeth chwarae o ansawdd uchel. Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill.

Darllen mwy
 diddordeb

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill.

Darllen mwy
JOB BOARD

Latest jobs Listings from the sector

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs advertises paid and voluntary vacancies on behalf of Out of School Childcare Clubs and other relevant organisations in Wales.

Dyddiad cau: 16/10/2023

Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Plasnewydd, CAERDYDD

Oriau wythnosol a gontractir: 15 awr yr  wythnos  Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 06/10/2023

Gweithiwr Chwarae – Debs Out of School Clubs, Bro Morgannwg

Oriau wythnosol a gontractir: 23.75 awr yr  wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!