Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Gwybodaeth Gyhoeddus

Gwybodaeth Gyhoeddus Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi bod yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol ers ein sefydlu ym mis Hydref 2001 yn gwmni a gyfyngir trwy warant 4296436 ac yn elusen gofrestredig 1093260.

Swyddfa Genedlaethol a De Dwyrain Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Tŷ’r Bont
Ffordd yr Orsaf
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW

Ffôn: 029 2074 1000
Ffacs: 029 2074 1047
Ebost: info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Gogledd Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
19 Princes Drive
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8HT

Ffôn: 01492 536318
Ffacs: 029 2074 1047
Ebost: info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Gorllewin Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Uned 2, Clos Gelliwerdd
Parc Busnes Cross Hands
Cross Hands
Sir Gaerfyrddin
SA14 6RX

Ffôn: 01269 831010
Ffacs: 029 2074 1047
Ebost: info-ww@clybiauplantcymru.org

ADNODDAU

Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at ein llyfrgell adnoddau’n rheolaidd, ac yn croesawu adborth oddi wrth ein cymuned o glybiau, plant a theuluoedd ar ffyrdd y gallwn addasu, gwella neu ddatblygu cynnwys ychwanegol i gefnogi’r sector ar hyd a lled Cymru. 

 

Cymerwch ran!

Mae sawl ffordd y gallwch fod yn rhan o Ofal Plant Allysgol yng Nghymru, a chefnogi gwaith Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.   

Donate Now
NEWYDDION

Y Newyddion diweddaraf gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol

Gweld pob post

24.11.2022

Cyfleoedd Ariannu 28/11/2022

Clwb Brecwast Greggs Foundation Os ydych yn ysgol gynradd ac â diddordeb mewn gwneud cais am gael clwb brecwast. Cliciwch […]

Darllen mwy
Awareness Days

24.11.2022

Diwrnodau Ymwybyddiaeth 28/11/2022

Dydd Gwener Rhagfyr 2 2022 – Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Caethwasiaeth Yn ôl y sefydliad llafur rhyngwladol, (International Labour Organisation) mae […]

Darllen mwy

24.11.2022

Cynllun hyfforddi wedi ei bersonoli ar gyfer eich cwmni chi

Rydym wedi llunio arolwg  byr a fydd yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa staffio bresennol. O wneud hyn gallwn […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!