Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Ni yw llais Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru

  • Mae cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a chefnogaeth arianwyr eraill yn ein galluogi i wneud yn sicr ein bod nid yn unig yn rhoi arweiniad, ond yn rhoi llais i’r sector Gofal Plant Allysgol, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gawn gan staff sy’n gweithredu ar lefel leol.
  • Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr, wedi eu hethol gan ein haelodau, ac yn sicrhau bod budd gorau clybiau a rhanddeiliaid eraill yn cael eu hystyried wrth i ni fel rheolwyr ddod i benderfyniadau. Croesawn gynrychiolwyr newydd ac amrywiol o’r sector, ac rydym hefyd yn awyddus i gael ymddiriedolwyr cyfetholedig a all ddod â sgiliau penodol, megis rheolaeth ariannol neu farchnata, gyda nhw.

Ni yw llais Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru

  • Mae cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a chefnogaeth arianwyr eraill yn ein galluogi i wneud yn sicr ein bod nid yn unig yn rhoi arweiniad, ond yn rhoi llais i’r sector Gofal Plant Allysgol, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gawn gan staff sy’n gweithredu ar lefel leol.
  • Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr, wedi eu hethol gan ein haelodau, ac yn sicrhau bod budd gorau clybiau a rhanddeiliaid eraill yn cael eu hystyried wrth i ni fel rheolwyr ddod i benderfyniadau. Croesawn gynrychiolwyr newydd ac amrywiol o’r sector, ac rydym hefyd yn awyddus i gael ymddiriedolwyr cyfetholedig a all ddod â sgiliau penodol, megis rheolaeth ariannol neu farchnata, gyda nhw.

Ers ein sefydlu yn 2001, rydym wedi mireinio ein harbenigedd sector-benodol, ac felly rydym yn y lle gorau i helpu i lywio Clybiau Gofal Plant Allysgol a chymunedau ledled Cymru i gefnogi anghenion plant, eu teuluoedd ac economi Cymru.

 

Nodau Strategol ​

Llywodraethiad

Cyfundrefnau corfforedig â llywodraethiad cryf, plentyn-ganolog, sy’n darparu chwarae a gofal cynaliadwy, o ansawdd i blant, teuluoedd a chymunedau

Cynaliadwyedd​

Lefel uchel o ymgysylliad ac incwm i gefnogi ein tyfiant; a sector cynaliadwy sy’n fforddiadwy, yn cael ei fawrbrisio, un sy’n alluog i gynorthwyo plant, teuluoedd a chymunedau i ffynnu.

Hyfforddiant​​

Gweithlu cymwysedig, proffesiynol sy’n cefnogi chwarae wedi ei hunan-gyfeirio, a bod hyn yn cael ei ddeall, ei hwyluso a’i hyrwyddo ymysg plant a phobl ifanc

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru

Cynnydd yn y defnydd o’r iaith Gymraeg, gan roi cyfle i blant a theuluoedd gyrchu cyfleoedd chwarae a gofal plant yn yr iaith o’u dewis, gan sicrhau y bydd yr iaith ar gael i genedlaethau’r dyfodol mewn diwylliant gwydn, mwy cyfartal

Follow Us

Keep up to date on social

Want to find out more about Clybiau Plant Kids’ Clubs? Follow us on our social channels to keep up to date with the latest news and events

News

Latest News From Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Sign up to receive our quarterly newsletter, Y Bont by email!

Gweld pob post

20.05.2024

Adroddiad yr Arolwg ar Dlodi Plant a Theuluoedd: Oes gennych chi funud i’w sbario

Mae Plant yng Nghymru wedi lansio eu Harolwg Blynydol ar Dlodi Plant a Theuluoedd ac yn chwilo am ymarferwyr, rhieni, […]

Darllen mwy
Awareness Days

20.05.2024

Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Byd-eang Amrywedd Diwylliannol dros Ddeialog a Datblygiad – Mai 21ain Yn dilyn mabwysiadu’r Datganiad Byd-eang ar Amrywedd Diwylliannol, datgannodd […]

Darllen mwy

20.05.2024

Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!