Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Ni yw llais Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru

  • Mae cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a chefnogaeth arianwyr eraill yn ein galluogi i wneud yn sicr ein bod nid yn unig yn rhoi arweiniad, ond yn rhoi llais i’r sector Gofal Plant Allysgol, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gawn gan staff sy’n gweithredu ar lefel leol.
  • Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr, wedi eu hethol gan ein haelodau, ac yn sicrhau bod budd gorau clybiau a rhanddeiliaid eraill yn cael eu hystyried wrth i ni fel rheolwyr ddod i benderfyniadau. Croesawn gynrychiolwyr newydd ac amrywiol o’r sector, ac rydym hefyd yn awyddus i gael ymddiriedolwyr cyfetholedig a all ddod â sgiliau penodol, megis rheolaeth ariannol neu farchnata, gyda nhw.

Ni yw llais Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru

  • Mae cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a chefnogaeth arianwyr eraill yn ein galluogi i wneud yn sicr ein bod nid yn unig yn rhoi arweiniad, ond yn rhoi llais i’r sector Gofal Plant Allysgol, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gawn gan staff sy’n gweithredu ar lefel leol.
  • Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr, wedi eu hethol gan ein haelodau, ac yn sicrhau bod budd gorau clybiau a rhanddeiliaid eraill yn cael eu hystyried wrth i ni fel rheolwyr ddod i benderfyniadau. Croesawn gynrychiolwyr newydd ac amrywiol o’r sector, ac rydym hefyd yn awyddus i gael ymddiriedolwyr cyfetholedig a all ddod â sgiliau penodol, megis rheolaeth ariannol neu farchnata, gyda nhw.

Ers ein sefydlu yn 2001, rydym wedi mireinio ein harbenigedd sector-benodol, ac felly rydym yn y lle gorau i helpu i lywio Clybiau Gofal Plant Allysgol a chymunedau ledled Cymru i gefnogi anghenion plant, eu teuluoedd ac economi Cymru.

 

Nodau Strategol ​

Llywodraethiad

Cyfundrefnau corfforedig â llywodraethiad cryf, plentyn-ganolog, sy’n darparu chwarae a gofal cynaliadwy, o ansawdd i blant, teuluoedd a chymunedau

Cynaliadwyedd​

Lefel uchel o ymgysylliad ac incwm i gefnogi ein tyfiant; a sector cynaliadwy sy’n fforddiadwy, yn cael ei fawrbrisio, un sy’n alluog i gynorthwyo plant, teuluoedd a chymunedau i ffynnu.

Hyfforddiant​​

Gweithlu cymwysedig, proffesiynol sy’n cefnogi chwarae wedi ei hunan-gyfeirio, a bod hyn yn cael ei ddeall, ei hwyluso a’i hyrwyddo ymysg plant a phobl ifanc

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru

Cynnydd yn y defnydd o’r iaith Gymraeg, gan roi cyfle i blant a theuluoedd gyrchu cyfleoedd chwarae a gofal plant yn yr iaith o’u dewis, gan sicrhau y bydd yr iaith ar gael i genedlaethau’r dyfodol mewn diwylliant gwydn, mwy cyfartal

Follow Us

Keep up to date on social

Want to find out more about Clybiau Plant Kids’ Clubs? Follow us on our social channels to keep up to date with the latest news and events

News

Latest News From Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Sign up to receive our quarterly newsletter, Y Bont by email!

Gweld pob post

24.11.2022

Cyfleoedd Ariannu 28/11/2022

Clwb Brecwast Greggs Foundation Os ydych yn ysgol gynradd ac â diddordeb mewn gwneud cais am gael clwb brecwast. Cliciwch […]

Darllen mwy
Awareness Days

24.11.2022

Diwrnodau Ymwybyddiaeth 28/11/2022

Dydd Gwener Rhagfyr 2 2022 – Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Caethwasiaeth Yn ôl y sefydliad llafur rhyngwladol, (International Labour Organisation) mae […]

Darllen mwy

24.11.2022

Cynllun hyfforddi wedi ei bersonoli ar gyfer eich cwmni chi

Rydym wedi llunio arolwg  byr a fydd yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa staffio bresennol. O wneud hyn gallwn […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!