Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Bwrdd Swyddi

Rhestrau swyddi o’r sector

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 02/06/2023

Gweithiwr Chwarae – Gofal Allysgol Saplings, Bro Morgannwg

Oriau  wythnosol a gontractir: 22.5 awr yr  wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 31/07/2023

Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Deganwy, Conwy

Oriau  wythnosol a gontractir: 16.25 awr yr  wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 31/07/2023

Rheolwr Gwaith Chwarae – Stepping Stones 4 Schools LL.P. Caerdydd

Oriau  wythnosol a gontractir: 26.5 awr yr  wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!