Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Bwrdd Swyddi

Rhestrau swyddi o’r sector

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 03/02/2023

Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Plasnewydd, Caerdydd

Oriau wythnosol a gontractir: 15 yr wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 22/02/2023

Uwch Weithiwr Chwarae – Bwlchgwyn Cabin Crew, Wrecsam

Oriau  wythnosol a gontractir: 35 awr yr wythnos (ar gyfartaledd). Oriau penodol i’w negodi, ystyrir gweithio’n rhan amser/rhannu swydd neu […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 30/01/2023

Dirprwy Reolwr allysgol – Little Stars Childcare, Caerdydd

Oriau wythnosol a gontractir: 17.5 yr wythnos (oriau ychwanegol ar gyfnodau gwyliau os ydynt yn ofynnol)  Dyddiau gweithio: Dydd Llun […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!