Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Bwrdd Swyddi

Rhestrau swyddi o’r sector

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 26/04/2024

Cynorthwyydd Ariannol, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Caerdydd

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol: Cynorthwyydd Ariannol 37 awr yr wythnos £21,575 y […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 29/04/2024

Gweinyddwr Cyfieithydd Cymraeg, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Caerdydd

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol: Gweinyddwr Cyfieithydd Cymraeg 37 awr yr wythnos £24,496 […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 05/04/2024

Dirprwy Arweinydd (Dros Gyfnod Mamolaeth) – Flourish.Cymru, Rhondda Cynon Taf

Yn Flourish.Cymru Childcare rydym yn frwd dros ddarparu’r amgylchedd gorau posibl i blant a staff. Rydym yn ymfalchïo mewn bod […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!