Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Bwrdd Swyddi

Rhestrau swyddi o’r sector

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 05/08/2024

Cogydd – Plantos, Caerdydd

Oriau: 35 awr yr wythnos Cyflog: £12 yr awr Cysylltwch a ni:Ar info@plantos.co.uk gan atodi eich CV a dweud ychydig amdanoch eich […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 31/08/2024

Dirprwy Arweiny – Clwb Cymer Ofal, Caerdydd

Oriau: 16 – 168 awr yr wythnos yn ystod tymhorau’r ysgol Cyflog: £16 yr awr Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 31/08/2024

Gweithiwr Chwarae – Clwb Cymer Ofal, Caerdydd

Oriau: 6 – 16 awr yr wythnos yn ystod tymhorau’r ysgol Cyflog: £12 yr awr Rydym yn chwilio am unigolion […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!