Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Adnoddau

Croeso i’n canolfan adnoddau

Mae ein llyfrgell adnoddau i aelodau’n cynnwys cannoedd o dempledi, canllawiau a gweithgareddau, ac rydym hefyd yn cynhyrchu rhai adnoddau sydd ar gael i’w defnyddio gan rieni/gofalwyr a’r sawl sydd â diddordeb mewn dod i wybod mwy am y sector Gofal Plant Allysgol.

Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at ein llyfrgell adnoddau’n rheolaidd, ac yn croesawu adborth oddi wrth ein cymuned o glybiau, plant a theuluoedd ar ffyrdd y gallwn addasu, gwella neu ddatblygu cynnwys ychwanegol i gefnogi’r sector ar hyd a lled Cymru.

Adnoddau Iechyd a Llesiant

Dyma gasgliad o rai o’n hadnoddau iechyd a llesiant. Hwb Llesiant i ddod yn fuan      

I wybod mwy

Cynnwys plant yn llywodraethiad eich clwb

Ydych chi’n cadw’r plentyn sy’n chwarae wrth galon popeth rydych chi’n ei wneud? Bydd hyfforddiant gwaith chwarae yn arfogi gweithwyr […]

I wybod mwy

Y Bont Hydref 2023

Croeso i’n rhifyn Hydref o’n newyddlen!  Ein them i’r rhifyn hwn yw Newidiadau Yn cynnwys y canlynol:  Manteision pontio i’r […]

I wybod mwy

10 Ffordd y Gall eich Lleoliad Gofal Plant Allysgol Gefnogi Hawliau Plant

Mae Diwrnod Byd-Eang y Plant, yn ddiwrnod sy’n cydnabod, hyrwyddo a dathlu hawliau plant, gan wella lles plant a chymryd […]

I wybod mwy

Dewch i fewn

       

I wybod mwy

Y Bont Haf 2023

Croeso i’n rhifyn Haf o’n newyddlen! Ein them i’r rhifyn hwn yw Cymunedau Yn cynnwys y canlynol: Fersiwn Ddiwygiedig o’r […]

I wybod mwy

Camu Allan

   

I wybod mwy

Helfa Sborion y Gymuned

Yn chwilo am ffordd hwyliog ac ymgysylltiol o chwilota yn eich cymuned leol? Cymerwch olwg ar eicn hadnodd helfa sborion!  […]

I wybod mwy

Fideos Hyrwyddo

I wybod mwy

Poster Yn Yr Ardd

Yn chwilio am ffordd hwyliog ac addysgol i ddathlu Coroniad y Brenin Charles 3ydd yn eich lleoliad gofal plant? Does […]

I wybod mwy

Posteri Welsh Now in a Minute

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect a fydd, gobeithio, yn help i annog mwy o Gymraeg yn […]

I wybod mwy

Pecyn Adnoddau ar Lywodraethiad

I wybod mwy

10 Ffordd

Yma gallwch ddod o hyd i’n hadnoddau ’10 Ffyrdd’ defnyddiol. Datblygwyd yr adnoddau hyn i gefnogi eich lleoliad ar bynciau […]

I wybod mwy

Y Bont

Welcome to our quarterly newsletter hub. Here you can find our latest editions of our newsletter Y Bont. Y Bont […]

I wybod mwy

Adroddiadau Blynyddol

Yma gallwch ddod o hyd i Adroddiadau Blynyddol ac Adroddiadau Effaith Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Adroddiad Blynyddol 2021-2022 Adroddiad […]

I wybod mwy

Adroddiad Effaith

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2021-2022. Darllenwch am yr effaith y mae ein cyfundrefn yn dal […]

I wybod mwy

Cymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru – Adnodd Chwarae Cymru

Mae’r canllaw cryno hwn gan Chwarae Cymru wedi’i gynllunio i helpu gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr ddeall yn well y […]

I wybod mwy

Camau Cymraeg Clybiau

Pob cymorth ymarferol sydd ei angen arnoch i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad. Lawrlwythwch amrywiaeth o bosteri lliwgar […]

I wybod mwy

Marchnata

Marchnata yw’r broses o ennyn diddordeb pobl yn eich busnes. Mae ymchwil i’r farchnad yn sicrhau bod eich gwasanaeth yn […]

I wybod mwy

Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae

Podlediad ar Egwyddorion Gwaith Chwarae 1 & 2   Croeso i’n pedwerydd podlediad.   Disgrifiad – Mae’r Podlediad yma’n cwmpasu’r pwnc, Egwyddorion […]

I wybod mwy

Marchnata Hwylus

P’un a ydych yn bwriadu hysbysebu manteision bod yn gofrestredig, chwilio am staff newydd neu am atgoffa pobl eich bod […]

I wybod mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!