Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Adnoddau

Croeso i’n canolfan adnoddau

Mae ein llyfrgell adnoddau i aelodau’n cynnwys cannoedd o dempledi, canllawiau a gweithgareddau, ac rydym hefyd yn cynhyrchu rhai adnoddau sydd ar gael i’w defnyddio gan rieni/gofalwyr a’r sawl sydd â diddordeb mewn dod i wybod mwy am y sector Gofal Plant Allysgol.

Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at ein llyfrgell adnoddau’n rheolaidd, ac yn croesawu adborth oddi wrth ein cymuned o glybiau, plant a theuluoedd ar ffyrdd y gallwn addasu, gwella neu ddatblygu cynnwys ychwanegol i gefnogi’r sector ar hyd a lled Cymru.

Dyma AGPA 2.0, yr Asesiad Gofal Plant Allysgol sy’n gymorth i wella ansawdd

A hoffech chi gefnogaeth bwrpasol i wneud eich gwasanaeth gofal plant y gorau a all fod? Dyma AGPA. Gwiriad Hunan-Iechyd […]

I wybod mwy

Posteri Cymraeg

     

I wybod mwy

Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae

Podlediad Risg mewn Chwarae Croeso i’n Podlediad cyntaf erioed; mae’r podlediad hwn yn rhan o’n cyfres o Bodlediadau Hyfforddiant mewn […]

I wybod mwy

Yr Wyddor Diogelu

Mae Diogelu’n gyfrifoldeb ar bawb, felly dyma ambell i broc i’w cadw ar flaen ein meddyliau.  

I wybod mwy

Y Bont Gaeaf 2023

Croeso i  rifyn Y Gaeaf o’n newyddlen!   Ein thema ar gyfer y rhifyn hwn yw Rôl y Gweithiwr Chwarae   Erthyglau […]

I wybod mwy

Buddion a rôl Clybiau Gofal Plant Allysgol mewn Ysgolion Bro

Roedd  yn bleser gennym gyflwyno i Reolwyr Ysgolion Bro ar hyd a lled Cymru fuddion Clybiau Allysgol a sut maent […]

I wybod mwy

Adroddiad Effaith 2022-23

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2022-2023. Darllenwch am yr effaith y mae ein cyfundrefn yn dal […]

I wybod mwy

Clywch gan Arolygiaeth Gofal Cymru ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi’u Hadnwyddu dysgu cam-wrth-gam

Diolch i Ceri Herbert, Uwch Reolwr Tîm Gofal Plant a Chwarae Arolygiaeth Gofal Cymru, a gyflwynodd ar y Safonau Gofynnol […]

I wybod mwy

Rhowch gychwyn ar eich Gyrfa mewn Gwaith Chwarae

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich gyrfa Gwaith Chwarae neu os ydych am ddatblygu ymhellach, rydym wedi datblygu rhai […]

I wybod mwy

10 Ffordd o gyfer Cyfweliadau Da

Sicrhau eich bod yn cyflogi’r person cywir yw’r prif ffocws mewn proses gyfweld. Tra bo’n rhaid, wrth reswm, i ymgeiswyr […]

I wybod mwy

Adnoddau Iechyd a Llesiant

Dyma gasgliad o rai o’n hadnoddau iechyd a llesiant. Hwb Llesiant i ddod yn fuan      

I wybod mwy

Cynnwys plant yn llywodraethiad eich clwb

Ydych chi’n cadw’r plentyn sy’n chwarae wrth galon popeth rydych chi’n ei wneud? Bydd hyfforddiant gwaith chwarae yn arfogi gweithwyr […]

I wybod mwy

Y Bont Hydref 2023

Croeso i’n rhifyn Hydref o’n newyddlen!  Ein them i’r rhifyn hwn yw Newidiadau Yn cynnwys y canlynol:  Manteision pontio i’r […]

I wybod mwy

10 Ffordd y Gall eich Lleoliad Gofal Plant Allysgol Gefnogi Hawliau Plant

Mae Diwrnod Byd-Eang y Plant, yn ddiwrnod sy’n cydnabod, hyrwyddo a dathlu hawliau plant, gan wella lles plant a chymryd […]

I wybod mwy

Dewch i fewn

       

I wybod mwy

Y Bont Haf 2023

Croeso i’n rhifyn Haf o’n newyddlen! Ein them i’r rhifyn hwn yw Cymunedau Yn cynnwys y canlynol: Fersiwn Ddiwygiedig o’r […]

I wybod mwy

Camu Allan

     

I wybod mwy

Helfa Sborion y Gymuned

Yn chwilo am ffordd hwyliog ac ymgysylltiol o chwilota yn eich cymuned leol? Cymerwch olwg ar eicn hadnodd helfa sborion!  […]

I wybod mwy

Fideos Hyrwyddo

I wybod mwy

Poster Yn Yr Ardd

Yn chwilio am ffordd hwyliog ac addysgol i ddathlu Coroniad y Brenin Charles 3ydd yn eich lleoliad gofal plant? Does […]

I wybod mwy

Posteri Welsh Now in a Minute

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect a fydd, gobeithio, yn help i annog mwy o Gymraeg yn […]

I wybod mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!