Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae gennym angerdd a rannwn. Er mor fychan a ymddangoswn, mae’r teimlad ein bod ‘i fod’ yn y sector Gofal Plant Allysgol wedi ei angori ynom.

Mae’n destun balchder i ni ein bod ni, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, bob tro un cam ar y blaen – bob tro’n barod, ac eisoes yno gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad.

Alexandra FudgeRhagweithiol a dyfeisgar

Rheolwr Datblygu

Becci JonesYr help llaw

Uwch Weinyddydd Cyffredinol

Bethan JonesCyfeillgar

Swyddog Hyfforddi

Bev WilliamsBevla - 'yr un anghofus'

Swyddog Hyfforddi

Cath SmithMiss Congeniality

Swyddog Hyfforddi

Christina Hughes

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cymraeg

Clare DareSgyrsiol

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant

Dawn BunnCefnogol

Rheolwr Hyfforddiant Cenedlaethol

Elliw Pierce

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cymraeg

Emma SalterBwydi

Swyddog Hyfforddi

Helen WilliamsCyflenwr Cymraeg

Cyfieithydd

Jacqui JohnLlonydd a chefnogol

Swyddog Hyfforddi

Jane O’TooleY Cymhellwr

Prif Swyddog Gweithredol

Joanna Popowska

Uwch Gynorthwyydd Ariannol

Kim WilsonKim Possible

Uwch Weinyddydd Hyfforddiant

Megan Pocock-Tommason

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cymraeg

Nia Downes

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant

Nia RobertsNia’r Nenfwd

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Arweiniol

Nicole LovattGofynnwr cwestiynau hap

Rheolwr Datblygu

Phoebe WilsonYr un Swnllyd!

Swyddog Hyfforddi Arweiniol

Rachel TustinEin Swyddog Siaradus

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant

Rebecca GamesonY Ddynes Ddigynnwrf

Gweinyddydd

Sandra WelsbyLlywiwr Llywodraethiad

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant

Sarah TurtonTurton y Tiwtor

SAM Arweiniol

Sian JamesWelsh / Cymraeg

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cymraeg Arweiniol

Sian JewellDatryswr Problemau

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant

Sophie PeppinA Doniau Digidol

Swyddog Marchnata a Chyfathrebau

Tracey BarghJudith Charmers

Swyddog Hyfforddi

Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cgrŵp amrywiol o bobl sy’n cynrychioli’r gyfundrefn ar lefelau lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol. Y Bwrdd Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd rheolaidd mae’r Ymddiriedolwyr yn ymrwymo i ddatblygu eu sgiliau gan fynychu sesiynau a chynadleddau i gyfoethogi eu gwybodaeth ymhellach.

Y Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am sicrhau llwybr strategol yr elusen gan sicrhau arweinyddiaeth a phenderfyniadau clir ar bob lefel,a chan fonitro perfformiad ariannol er mwyn diogleu gwerth am arian

Ymunwch â’n bwrdd ymddiriedolwyr heddiw.

Dyma’r Bwrdd

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!