Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae gennym angerdd a rannwn. Er mor fychan a ymddangoswn, mae’r teimlad ein bod ‘i fod’ yn y sector Gofal Plant Allysgol wedi ei angori ynom.

Mae’n destun balchder i ni ein bod ni, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, bob tro un cam ar y blaen – bob tro’n barod, ac eisoes yno gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad.

Alexandra FudgeProactive and resourceful

Becci JonesThe helpful one

Bethan JonesFriendly

Bev WilliamsBevla - 'the forgetful one'

Callum LangworthyThe Apprentice

Cath SmithMiss Congeniality

Clare DareChatty

Dawn BunnSupportive

Elliw Pierce

Emma SalterFoodie

Helen WilliamsCyflenwr Cymraeg

Jacqui JohnCalm and supportive

Jane O’TooleThe Motivator

Kim WilsonKim Possible

Megan Pocock-Tommason

Nia RobertsNia The Ceiling

Nicola Devlinfriendly, collaborative and helpful (hopefully!!)

Nicole LovattAsks random questions

Paula Carter-ClareThe Smiley One

Phoebe WilsonThe Loud one!

Rachel TustinLittle Miss Chatterbox

Rebecca GamesonLittle Miss Serenity

Ridwaan Ismail

Sandra WelsbyGovernance Guru

Sarah TurtonTaskmaster Turton

Sian JamesWelsh / Cymraeg

Sian JewellProblem Solver

Sophie PeppinDigital Whizz

Teleri OwenDim Probs

Tracey BarghJudith Charmers

Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cgrŵp amrywiol o bobl sy’n cynrychioli’r gyfundrefn ar lefelau lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol. Y Bwrdd Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd rheolaidd mae’r Ymddiriedolwyr yn ymrwymo i ddatblygu eu sgiliau gan fynychu sesiynau a chynadleddau i gyfoethogi eu gwybodaeth ymhellach.

Y Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am sicrhau llwybr strategol yr elusen gan sicrhau arweinyddiaeth a phenderfyniadau clir ar bob lefel,a chan fonitro perfformiad ariannol er mwyn diogleu gwerth am arian

Ymunwch â’n bwrdd ymddiriedolwyr heddiw.

Cysylltwch â ni i ymuno

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!