Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
BWRDD SWYDDI

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 14/11/2022

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant: Cyfrwng Cymraeg (WL/CBDO/09/22)

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hynod falch o fod yn ehangu ei dîm, ac yn cynnig cyfle cyffrous […]

Read more
Dyddiad cau: 30/11/2022

Gweithiwr Chwarae – Clwb ar ôl Ysgol Sbort

Oriau wythnosol dan gytundeb: 12 Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Ar ôl ysgol yn […]

Read more
Dyddiad cau: 05/11/2022

Uwch Weithiwr Chwarae – TEMPS, Wrecsam

Oriau wythnosol dan gytundeb: 20 yr wythnos Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Read more
BWRDD SWYDDI

Rhestrau swyddi o’r sector

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol sy’n cael eu talu a swyddi gwirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol a sefydliadau perthnasol eraill yng Nghymru. I gael gwybodaeth ychwanegol, dylai ymgeiswyr posib defnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbysebion a delio’n uniongyrchol â’r hysbysebwr na fydd, o bosib, Clybiau Plant Cymru Kid’s Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys hysbyseb nac arferion cyflogaeth y sefydliad yn gosod yr hysbyseb, ac nid yw’n cymeradwyo unrhyw un o’r cyflogwyr a restrir chwaith. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Dyddiad cau: 30/11/2022

Gweithiwr Chwarae – Clwb ar ôl Ysgol Sbort

Oriau wythnosol dan gytundeb: 12 Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Ar ôl ysgol yn […]

Read more
Dyddiad cau: 05/11/2022

Uwch Weithiwr Chwarae – TEMPS, Wrecsam

Oriau wythnosol dan gytundeb: 20 yr wythnos Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Read more
Dyddiad cau: 14/11/2022

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant: Cyfrwng Cymraeg (WL/CBDO/09/22)

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hynod falch o fod yn ehangu ei dîm, ac yn cynnig cyfle cyffrous […]

Read more

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs hysbysebu swyddi gwag ar y wefan hon AM DDIM.  I hysbysebu swydd, llenwch y ffurflen isod, gan gynnwys eich rhif aelodaeth, ac fe wnawn ni osod y swydd ar y wefan.

Os nad ydych yn aelod, ac yn dymuno hysbysebu swydd, yna rhowch gyfeiriad anfoneb ar y ffurflen, ac fe wnawn eich anfonebu am y swm o £50 (drwy Paypal) i hysbysebu eich swydd.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar ddod yn aelod, cliciwch ymaos gwelwch yn dda.

 


  A ydych yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs?  Os ydych, rhowch eich rhif aelodaeth yma:

  Os na, anfonir anfoneb electronig atoch drwy Paypal am £50.00. Ni chaiff eich hysbyseb ei osod hyd nes y bydd y tâl wedi ei dderbyn, a ddylai fod o fewn 5 niwrnod gwaith.


  Dyddiau a weithir (dewiswch bob un cymwys)
  Oriau i’w gweithio: (dewiswch bob un cymwys)  Oriau gwaith: (dewiswch bob un cymwys)


  A ydych am i’r swydd hon gael ei hysbysebu yn Gymraeg ac yn Saesneg? (Bydd cyfieithiad i’r Saesneg yn ddi-dâl)  A ydych am i’r swydd hon gael ei hysbysebu ar y Cyfryngau Cymdeithasol?
  Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!