Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Welcome

Find out more about clubs in Wales

Mae’r byd wedi newid, ond nid felly angen plant am chwarae. Mae Clybiau Gofal Plant Allysgol yn rhedeg cyn oriau ysgol, wedi oriau ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol i roi i’ch plant fan chwarae digolledol, lle gallant chwilio, gwella sgiliau cymdeithasol, ennill hyder a hapusrwydd, chwarae mwy, rhoi cynnig ar weithgareddau newydd, datblygu sgiliau newydd a chyfeillion newydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector, cefnogi’r sector, neu ddarganfod mwy am sut gall eich plant chi manteisio o fynychu Clybiau Gofal Plant Allysgol, mae mwy o wybodaeth i’w gweld wybodaeth yma!

News

Latest News From Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Sign up to receive our quarterly newsletter, Y Bont by email!

Gweld pob post

22.09.2023

Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i […]

Darllen mwy
Awareness Days

22.09.2023

Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd Medi’r 27ain 2023    Mae’r Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol yn ddiwrnod i hyrwyddo pwysigrwydd gweithgarwch corfforol ar draws y […]

Darllen mwy

22.09.2023

Newyddlen tymor yr Hydref Cwlwm: Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi’u Hadnewyddu

Mae’r uchod yn cynnwys gwybodaeth ar y SGC wedi’u Hadnewyddu, ynghyd ag astudiaethau achos. Maent hefyd yn cynnwys y gyfres […]

Darllen mwy
Benefits

How are our clubs beneficial?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et. dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero.

Benefit 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

Benefit 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et. dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Benefit 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.

Benefit 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et. dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero.

Resource Centre

Playworker Resources

Looking for more information?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.

Gwybodaeth am Glybiau

I wybod mwy

Gwybodaeth am Glybiau

I wybod mwy

Gwybodaeth am Glybiau

I wybod mwy
Public information

Browse our public information

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Members

Become a member

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero.

Sign up

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!