Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae cyllid drwy’r contract Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer Prentisiaethau hefyd yn ein helpu i uwchsgilio’r gweithlu Gofal Plant Allysgol ac yn helpu lleoliadau i anelu at y safon uchaf drwy gwblhau cymwysterau.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi datblygu rhai mentrau, hyfforddiant ac adnoddau rhagorol ar gyfer y sector, gan wella ansawdd a phrofiad y plentyn. Gweler ein tudalennau prosiectau ac adnoddau am fanylion ein prosiectau mwy diweddar.

Hoffem ddiolch i’n holl gyllidwyr a phartneriaid sy’n cyfrannu at gefnogi Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ein cyfundrefn neu drafod sut allem gydweithio, cysylltwch â ni.

Brwdd Swydd

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 30/11/2022

Gweithiwr Chwarae – Clwb ar ôl Ysgol Sbort

Oriau wythnosol dan gytundeb: 12 Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Ar ôl ysgol yn […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 05/11/2022

Uwch Weithiwr Chwarae – TEMPS, Wrecsam

Oriau wythnosol dan gytundeb: 20 yr wythnos Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 14/11/2022

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant: Cyfrwng Cymraeg (WL/CBDO/09/22)

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hynod falch o fod yn ehangu ei dîm, ac yn cynnig cyfle cyffrous […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!