Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae cyllid drwy’r contract Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer Prentisiaethau hefyd yn ein helpu i uwchsgilio’r gweithlu Gofal Plant Allysgol ac yn helpu lleoliadau i anelu at y safon uchaf drwy gwblhau cymwysterau.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi datblygu rhai mentrau, hyfforddiant ac adnoddau rhagorol ar gyfer y sector, gan wella ansawdd a phrofiad y plentyn. Gweler ein tudalennau prosiectau ac adnoddau am fanylion ein prosiectau mwy diweddar.

Hoffem ddiolch i’n holl gyllidwyr a phartneriaid sy’n cyfrannu at gefnogi Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ein cyfundrefn neu drafod sut allem gydweithio, cysylltwch â ni.

Brwdd Swydd

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 16/10/2023

Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Plasnewydd, CAERDYDD

Oriau wythnosol a gontractir: 15 awr yr  wythnos  Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 06/10/2023

Gweithiwr Chwarae – Debs Out of School Clubs, Bro Morgannwg

Oriau wythnosol a gontractir: 23.75 awr yr  wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener   Oriau i’w gweithio: Yn ystod […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 15/10/2023

Clych Meithrin Groes-Wen, Caerdydd

Cyflog: £10.50 yr awr Cymwysterau/profiad gofynnol: Gofal Plant a Playworks Lleoliad y swydd: Caerdydd, CF5 2FG Sut i ymgeisio: Am […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!