Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae cyllid drwy’r contract Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer Prentisiaethau hefyd yn ein helpu i uwchsgilio’r gweithlu Gofal Plant Allysgol ac yn helpu lleoliadau i anelu at y safon uchaf drwy gwblhau cymwysterau.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi datblygu rhai mentrau, hyfforddiant ac adnoddau rhagorol ar gyfer y sector, gan wella ansawdd a phrofiad y plentyn. Gweler ein tudalennau prosiectau ac adnoddau am fanylion ein prosiectau mwy diweddar.

Hoffem ddiolch i’n holl gyllidwyr a phartneriaid sy’n cyfrannu at gefnogi Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ein cyfundrefn neu drafod sut allem gydweithio, cysylltwch â ni.

Brwdd Swydd

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 03/02/2023

Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Plasnewydd, Caerdydd

Oriau wythnosol a gontractir: 15 yr wythnos   Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 22/02/2023

Uwch Weithiwr Chwarae – Bwlchgwyn Cabin Crew, Wrecsam

Oriau  wythnosol a gontractir: 35 awr yr wythnos (ar gyfartaledd). Oriau penodol i’w negodi, ystyrir gweithio’n rhan amser/rhannu swydd neu […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 30/01/2023

Dirprwy Reolwr allysgol – Little Stars Childcare, Caerdydd

Oriau wythnosol a gontractir: 17.5 yr wythnos (oriau ychwanegol ar gyfnodau gwyliau os ydynt yn ofynnol)  Dyddiau gweithio: Dydd Llun […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!