Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae cyllid drwy’r contract Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer Prentisiaethau hefyd yn ein helpu i uwchsgilio’r gweithlu Gofal Plant Allysgol ac yn helpu lleoliadau i anelu at y safon uchaf drwy gwblhau cymwysterau.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi datblygu rhai mentrau, hyfforddiant ac adnoddau rhagorol ar gyfer y sector, gan wella ansawdd a phrofiad y plentyn. Gweler ein tudalennau prosiectau ac adnoddau am fanylion ein prosiectau mwy diweddar.

Hoffem ddiolch i’n holl gyllidwyr a phartneriaid sy’n cyfrannu at gefnogi Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ein cyfundrefn neu drafod sut allem gydweithio, cysylltwch â ni.

Brwdd Swydd

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 13/03/2024

Dirprwy Arweinydd Chwarae – Clwb Ôl-Ysgol Goytre, Sir Fynwy

Oriau: Tua. 25 awr yr wythnos. Cyflog: £12.05 yr awr (yn cynyddu ym mis Ebrill 2024.) Cymwysterau / profiad gofynnol: […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 23/02/2024

Gweithiwr Chwarae- Clwb Ilar, Ceredigion

Oriau wythnosol a gontractir: 2 awr a chwarter  awr yr wythnos, oriau craidd 3.30 – 5.45, a weithir Dydd Mercher […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 23/02/2024

Uwch-Arweinydd Chwarae – Clwb Ilar, Ceredigion

Dyddiau gwaith: 4 awr a hanner o oriau yr wythnos,  3.30 – 5.45yh, i’w gweithio Dydd Mercher a Iau yn […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!