Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae cyllid drwy’r contract Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer Prentisiaethau hefyd yn ein helpu i uwchsgilio’r gweithlu Gofal Plant Allysgol ac yn helpu lleoliadau i anelu at y safon uchaf drwy gwblhau cymwysterau.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol trwy lawer o brosiectau llwyddiannus, mawr a bach, sydd wedi’u galluogi gan amryw o gyllidwyr a phartneriaethau ag eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi datblygu rhai mentrau, hyfforddiant ac adnoddau rhagorol ar gyfer y sector, gan wella ansawdd a phrofiad y plentyn. Gweler ein tudalennau prosiectau ac adnoddau am fanylion ein prosiectau mwy diweddar.

Hoffem ddiolch i’n holl gyllidwyr a phartneriaid sy’n cyfrannu at gefnogi Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Os hoffech chi ddarganfod mwy am ein cyfundrefn neu drafod sut allem gydweithio, cysylltwch â ni.

Brwdd Swydd

Swyddi dan Sylw

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag gwirfoddol a dalwyd neu wirfoddol ar ran Clybiau Gofal Plant All Ysgol.

Dyddiad cau: 07/06/2024

Rheolwr Llanw – Discover and Do, Sir y Fflint

Oriau: 18 awr yr wythnos (Dyddiau’r wythnnos yn ystod y tymor, cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol)   Cyflog: £13.50 […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 14/06/2024

Gweithiwr Chwarae Clwb Gwyliau – Clwb Plant Bronington, Wrecsam

Oriau: 24 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau, yn ystod Gorffennaf/Awst am 4 wythnos)   Cyflog: Yn cyfateb â’r […]

Darllen mwy
Dyddiad cau: 31/05/2024

Uwch Weithiwr Chwarae – Severn Care Club, Caerdydd

To develop and maintain an enriched, effective, flexible and stimulating play environment. To oversee planning for children's play, and oversee effective risk benefit management and ensure the setting is compliant with the day care regulations with regard to the NMS for Regulated Child Care.

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!