Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad. Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych

Cefnogi’r Iaith Gymraeg

Nod Llywodraeth Cymru yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae hwn yn nod hirdymor, ac mae gan y […]

I wybod mwy

Straeon o Lwyddiant

Mae clybiau wrth galon llawer o gymunedau, a hebddynt ni fyddai rhieni’n gallu gweithio, gan eu bod yn cefnogi cymunedau, […]

I wybod mwy

Cymunedau Gofal Plant Cysylltiedig

Mae ein Grant o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ei ymestyn i 2026 Bydd ein prosiect parhad, ‘Cymunedau Gofal […]

I wybod mwy

Canmlwyddiant Tesco

Mae’r prosiect yma wedi ei anelu at helpu plant, pobl ifanc a Gweithwyr Chwarae i gysylltu â natur a thyfu/fforio […]

I wybod mwy

Haf o Hwyl Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs!

Yn ystod Haf 2022 llwyddodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i dderbyn ariannu drwy Haf o Hwyl i gynnal 3 […]

I wybod mwy

Sefydliad Moondance

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cydweithio o’r newydd gyda Sefydliad Moondance i gefnogi ein sector i oroesi a […]

I wybod mwy

CWLWM

Mae ‘Cwlwm’ yn uno pum sefydliad blaenllaw gofal plant Cymru i ddarparu gwasanaeth integredig dwyieithog fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau […]

I wybod mwy

Cronfa Gymunedol Leol y Co-op

Mae Cronfa Gymunedol Leol y Co-op yn helpu i gefnogi prosiectau lleol sy’n agos at galon aelodau’r Co-op. Ers ei […]

I wybod mwy

Addewid Cymraeg Clybiau

Yn rhan o CWLWM, mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cydnabod pwysigrwydd datblygu’r iaith Gymraeg o’i fewn, a chyda […]

I wybod mwy

Climate Action Boost

Cefndir Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol. Cyn pandemig Covid-19 cyflawnwyd hyn bron yn […]

I wybod mwy

Camau

A ydych chi am gynyddu’ch defnydd o’r Gymraeg ond ddim yn gwybod ym mhle i ddechrau? Mae cymorth wrth law. […]

I wybod mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!