Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Cyrsiau Hunanastudio ar Arferion Gwrth-hiliaeth ar gyfer gweithwyr Gofal Plant, Gwaith Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar  

Gwybodaeth ychwanegol am y cwrs: 

Mae Cwlwm yn gweithio’n strategol gyda DARPL (Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol) i wreiddio arferion gwrth-hiliol mewn Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae. 

Mae Cwlwm, mwen partneriaeth a DARPRL wedi darparu’r cyrsiau hunan-astudio isod i gyflwyno cysyniadau arfer gwrth-hiliol. Mae dwy gyfres o hyfforddiant, un wedi’i hanelu at Uwch Arweinwyr ac un wedi’i anelu at Ymarferwyr. 

Gellir dod o hyd i’r modiwlau rhagarweiniol hyn, a mwy o adnoddau hefyd ar wefan DARPL. 

Cliciwch ar y sesiynau isod a chadw’r ffeiliau i’ch dyfais:

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!