10 awgrym ar sut i reoli straen

Yn y DU straen yw un o achosion mwyaf cyffredin  absenoldebau o’r gwaith am gyfnodau hir. Gall cefnogi cyflogeion sy’n teimlo o dan straen ein helpu i ddeall beth sy’n eu gwneud i deimlo felly. Yna gellir cymryd camau ymarferol i fynd i’r afael â hyn a’u  gwneud i deimlo’n fwy cadarnhaol a chynhyrchiol yn eu gweithle. Cliciwch yma am 10 awgrym ar sut i reoli straen.