2 wythnos ar ôl i gwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 2023!

Mae gennych ychydig o dan 2 wythnos ar ôl i gyflwyno eich Datganiad. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 17 Mawrth.  

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau a chyflwyno eich Datganiad, ewch i’n tudalen awgrymiadau defnyddiol ar wefan AGC 

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant os bydd angen cefnogaeth bellach arnoch.  

Os nad ydych yn siŵr pwy ydyw, cysylltwch ag info@clybiauplantcymru.org