Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  


Little Lives UK  

Mae Rhaglen Gefnogi Gymunedol i Blant y DU yn dyfarnu grantiau o hyd at £2,200 i elusennau lleol, ysgolion, prosiectau a chynghorau i gynnal digwyddiadau, dosbarthiadau neu weithdai di-dâl a fydd yn elwa’n uiongyrchol fywydau plant. Gallai’r gweithgareddau gynnwys cylchoedd chwarae neu ddosbarthiadau chwaraeon, ond croesewir ceisiadau gan brosiectau eraill, cyn gynted ag y bo’u prif amcan yn ffocysu ar wasanaethau i blant.  

Terfyn amser: Terfyn amser misol, barhaus ar ddiwrnod olaf pob mis. 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.  


Cwmni ‘The Leathersellers’ 

Bydd Rhaglen Grantiau Bychain ‘Leathersellers’ 2022-23 yn ystyried ceisiadau gan elusennau sydd wedi eu cofrestru yn y DU ac sydd ar waith yma (yn cynnwys Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIOs), ond nid Cwmnïau Budd Cymunedol (CICs) sy’n weithredol.  

Mae grantiau o hyd at £5,000 i’w cael. 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


Cronfa Gymunedol ‘Save Our Wild Isles’ 

Mae ein Cronfa Gymunedol gwerth £1 miliwn, sef Cronfa Gymunedol Wild Isles, yma i helpu grwpiau cymunedol ar draws y DU i warchod ac adfer natur mewn ardaloedd sy’n lleol iddynt.   

P’un a ydych yn gweithio gyda’ch gilydd i blannu gerddi cymunedol, yn cefnogi bywyd gwyllt lleol neu, neu unrhyw beth all yr ydych yn ei wneud i helpu natur yn agos atoch chi, fe roddwn £2 i chi am bob £1 y byddwch chi’n ei chodi, i helpu’ch prosiect gyrraedd ei darged codi-arian yn gynt.    

Cliciwch yma am wybodaeth bellach