Gweminar ACAS – Ymdopi mewn Cyfnodau Anodd

Gan ystyried effeithiau costau byw cynyddol, bydd y weminar hon gan ACAS yn edrych at y camau y gallwch eu cymryd i gefnogi eich staff. Byddant yn darparu cyngor ymarferol a bydd cyfle am sesiwn holi ac ateb gyda chynghorwr.

Ymunwch â’r weminar 1-awr hon i ddod i wybod:

 • Pa heriau y gall gweithwyr fod y neu hwynebu
 • Pam fod lles ariannol gweithwyr o byws, a’i effaith ar iechyd meddyliol.
 • Sut all cefnogi gweithwyr fod o fantais i’ch sefydliad
 • Yr ystyriaethau a’r camau ariannol y gallwch eu cymryd fel cyflogwr, yn cynnwys:
  • Polisïau lles ariannol
  • Cael gwared â stigma
  • Eich cyfrifoldebau cyfreithol ynghylch tâl, treuliau a goramser
  • Sut all hyblygrwydd gael effaith, a’r ystyriaethau cyfreithiol
 • Pethau i’w hystyried os yw gweithwyr yn cymryd ail swydd, yn cynnwys:
  • Cyfamodau gwaharddol
  • Rheoliadau amser gweithio

Cofrestrwch yma: https://www.acas.org.uk/webinars