Wythnos Diogelu Plant: Dydd Llun y 5ed i Ddydd Sul yr 11eg o Fehefin

Mae amser yn brin i bob un ohonom, ond does dim angen i atal damweiniau fod yn waith called. Gall newidiadau syml atal y damweiniad symlaf.Felly thema Wythnos Diogelu Plant eleni yw Diogelwch Didrafferth. Ei nod yw rhannu’r pethau cwbl ymarferol a syml y gallwn oll eu gwneud i gadw plant yn ddiogel.

Felly rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur i fod gyda’r cyntaf i wybod beth sy’n digwydd, sut allwch fod yn rhan o hyn, ac o ble i lawrlwytho ein holl adnoddau di-dâl.

Ymunwch yma