Yn eisiau: mentoriaid cymunedol gofal plant a gwaith chwarae

Mae Llywodraeth Cymru’n chwilo am hyd at 10 unigolyn o blith cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a chymunedau ethnig lleiafrifol i ddod yn fentoriaid cymunedol, i wasanaethau ymgynghori â thâl am 15 niwrnod gwaith (120 awr) hyd at fis Mawrth 2024, gydag opsiwn i ymestyn yr apwyntiad am flwyddyn neu ddwy.

Os ydych o blith Pobl Dduon, Asiaidd a chymunedau lleiafrifol ethnig, a’ch bod â phrofiad o’r sector gofal plant a gwaith chwarae yn Lloegr, naill ai fel rhan gyfredol neu flaenorol o’r gweithlu neu fel rhiant/gofalwr plentyn sy’n defnyddio gofal plant neu’r gwasanaethau chwarae, bydd Llywodraeth Cymru’n awyddus i glywed gennych.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Y Dyddiad Cau yw Dydd Iau Ebrill 6ed 2023.