Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!

__________________________ 

Ymddiriedolaeth Charles Plater  

Mae Ymddiriedolaeth Charles Plater yn rhoi grantiau i rychwant eang o sefydiadau crefyddol ac anghrefyddol.

Mynnwch wybod mwy yma.

__________________________

Elusen y Fonesig  Neville 

Mae Elusen y Fonesig Neville yn rhoi grantiau cyfalaf i brosiectau Celf a Threftadaeth (ledled y  DU)

Dyddiad cau 24/02/2023

Mynnwch wybod mwy yma. 

__________________________

 BBC Plant mewn Angen – Ffrwd   Ariannu Grantiau Prosiect 

Mae’r Ffrwd Ariannu Grantiau Prosiect yn cefnogi amcanion a chyflenwad darn penodol o waith gyda phlant a phobl ifanc o dan anfantais  (hyd at 18 mlwydd oed). Bydd gan y gwaith hwn fel arfer derfyn amser a bydd wedi ei seilio ar set benodol o weithgareddau. Mynnwch wybod mwy yma.