E-newyddlen Cwlwm: Gwanwyn 2023

Mae’r  Iaith Gymraeg yn un o drysorau Cymru, ac mae’n uchelgais gan Lywodraeth Cymru i gael miliwn o bobl yn siarad ac yn defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050.  Mae’r newyddlen hon yn arddangos ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae i ddysgu a gwella eu Cymraeg gyda chefnogaeth partneriaid Cwlwm.

Newyddlen Cwlwm Gwanwyn 23