Rhaglen wybodaeth a hyfforddiant y blynyddoedd cynnar a gofal plant gan Ofal Cymdeithasol Cymru

Ar y ddolen isod gweler raglen o ddigwyddiadau rhad ac am ddim sydd yn addas ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr; maent yn cynnwys gwybodaeth ar sut i archebu lle.   

Medi:
Sesiwn ar-lein i ymarferwyr: cyflwyniad i ddatblygiad plant
Medi 20  

Archebu eich lle
 
Sesiwn ar-lein i reolwyr: y Cwricwlwm i leoliadau Meithrin nas cynhelir sy’n cael eu Hariannu 
Medi 27  

Archebu eich lle
Bydd pob digwyddiad yn digwydd ar Zoom.  

Sesiwn cam-wrth-gam ar Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant  

Medi 21 2yh.
Byddwn yn cynnal sesiwn ar-lein 20-munud a fydd yn tynnu sylw at  rannau pwysig o’r fframwaith.  Archebu eich lle   
Dangos a dweud i ganolfannau ac aseswyr 

Ydych chi’n aseswr y blynyddoedd cynnar a gofal palnt, neu a ydych chi’n gweithio mewn canolfannau? Os hoffech wybod mwy am ein digwyddiadau a’n hadnoddau, dewch i’n digwyddiadau ar-lein  dangos-a-dweud ar:   

  • Ddydd Mawrth, Medi 19 o 10-11yb 

  •     Dydd Iau, Medi 21 o 6-7yh 

Archebwch eich lle