Yswiriant Rhwymedigaeth y Cyflogwr

A ydych wedi’ch  gwarchod yn ddigonol.  

A wyddech chi y gallech gael eich dirwyo os nad ydych yn arddangos y dystysgrif yn gywir?  

Mynnwch wybod mwy yma https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/employers-liability-insurance