Cyfloeoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Eiriolwyr Cymuned Persimmon

Mae’r uchod yn rhoi rhoddion o hyd at £6,000 bob chwarter i’r sefydliadau lleol hynny sy’n galon ein cymunedau.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach


Cynllun Cymunedau Diogel Burg-Wächter

Os ydych yn rhan o gynllun rhanbarthol sy’n gwneud ei ran yn y gymuned, y peth ola’ sydd ei angen arnoch yw gorfod poeni am ddiogelwch eich adeilad, eich cyfarpar neu’ch mannau storio.

Does ond angen ichi wneud cais i’r cynllun am siawns i’ch prosiect/cynllun gael ennill pentwr o nwyddau diogelwch Burg-Wächter. Gadewch i ni helpu gyda’ch materion diogelwch fel y gallwch barhau i fod yn arwyr eich cymuned leol!

Cliciwch yma  am wybodaeth bellach.


Asda Foundation

Gwell dechreuadau i’r rhai dan 18 mlwydd oed a Grantiau Costau Byw

Grant i grwpiau lleol sydd wedi ei anelu at gefnogi amrediad eang o weithgareddau i blant o dan 18 mlwydd oed, sy’n cyfrannu tuag at drawsnewid cymunedau a gwella bywydau plant.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.