Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  


Y Morrisons Foundation 

Mae’r uchod yn cefnogi elusennau cofrestredig sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer gwariant cyfalaf neu gyflawni prosiectau yn uniongyrchol. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Cronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol 

Bydd benthyciadau gwerth hyd at £300,000 ar gael i brynu eiddo at ddefnydd cymunedol, neu i’w ddefnyddio gan grwpiau dod â budd i’r gymuned, rhai megis elusennau, mentrau cymdeithasol neu Gwmnïau Buddiant Cymunedol (CBC). 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Cyngor Sir Ceredigion 

Mae Cynghorau Ceredigion a Phowys yn gweithio gyda’i gilydd i gyflwyno’r UKSPF yn y Canolbarth. 

Mae hyn yn golygu bod un cynllun rhanbarthol Canolbarth Cymru, ond gyda dyraniadau cyllid ar wahân ar gyfer Powys a Cheredigion. 

Mae’r UKSPF yn caniatáu ar gyfer cymysgedd o brosiectau ar draws gwahanol ddaearyddiaethau. Gallwn geisio cefnogi prosiectau sydd o fudd i bobl/sefydliadau naill ai ym Mhowys neu Geredigion – neu ar y cyd fel prosiect Canolbarth Cymru mwy. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.