Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


 Asda Foundation Gwell dechreuadau i’r rhai dan 18 mlwydd oed a Grantiau Costau Byw

Grant i grwpiau lleol sydd wedi ei anelu at gefnogi amrediad eang o weithgareddau i blant o dan 18 mlwydd oed, sy’n cyfrannu tuag at trawsnewid cymunedau a gwella bywydau plant.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


The Screwfix Foundation

Rydym yn elusen sy’n rhoi grantiau ac â’r diben clir o gefnogi prosiectau sy’n gwella, atgyweirio a chynnal cartrefi a chyfleustodau cymunedol a ddefnyddir gan y sawl sydd mewn angen ar draws y DU.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


Clwb Brecwast Greggs Foundation

Os ydych yn ysgol gynradd ac â diddordeb mewn gwneud cais am gael clwb brecwast.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.