Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  


CCHA- Cronfa Buddion Cymunedol 

Os oes proseict cymunedol lleol sydd angen help llaw, fe wnaiff ein contractwyr ymuno â ni i wneud y gwaith.  Gallai hyn fod yn blannu canolfan gymunedol, plannu gardd neu gasglu sbwriel yn yr ardal leol. Neu, gall y gefnogaeth a ddaw o’r ariannu hefyd ddarparu arian ar gyfer tripiau i ffwrdd, digwyddiadau untro neu glybiau a grwpiau parhaus. 

Cliciwch yma  am wybodaeth bellach.  


Sefydliad Asda – Grant Costau Byw 

Bwriad y grant hwn yw estyn cymorth yn wyneb y cynnydd yng ngostau rhedeg grwpiau o Fedi 2022 hyd at Chwefror 2023, yn cynnwys codiadau mewn rhent a chostau trydan; uchafswm y grantiau unigol yw £2000. 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.   


Rhaglen Grantiau Clwb Brecwast Kello’gs  

Mae cwmni Kellogg’s wedi ymuno â Forever Manchester i ddyfarnu grantiau o hyd at £1,000 i Glybiau Brecwast i’w helpu i ddarparu brecwast ar gyfer y plant hynny sydd ei angen fwyaf. 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.