Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  


Sefydliad The Ocado Foundation for Good – Ariannu i Bawb 

Hyd at £1,000 

Y Dyddiad Cau: Rhagfyr 31 2023 

Mae Sefydliad Ocado, cangen elusennol Grŵp Ocado, yn cefnogi elusennau, Cwmnïau Budd Cymunedol a phrosiectau cymunedol drwy ddyfarnu grantiau bychain o hyd at £1,000, rhoi nwyddau arbennig yn rhoddion a chynnig help gan wirfoddolwyr. Ni ellir defnyddio’r grantiau ar gyfer cyflogau na chyfleustodau.  

Mae’r Sefydliad yn canolbwyntio eu hymdrechion mewn tri maes craidd:  

Sgiliau ar gyfer y Dyfodol: 

  • Gwella Sgiliau Bywyd Sylfaenol 
  • Gwella Sgiliau ar gyfer Dysgu yn y Dyfodol 
  • Cyrchu Cyfrifol: Cefnogwch Gynhyrchion Moesegol a Chadwynau Cyflenwi 

Rhaid i geisiadau ddangos sut  y maent yn bodoli Nodau Datblygu Cynaliadwy   y Cenhedloedd Unedig sef:   

  • Addysg o ansawdd 
  • Cyfartaledd Rhywedd 
  • Gwaith gweddus a thwf economaidd 
  • Lleihau Anghyfartaleddau 
  • Defnyddio a chynhyrchu cyfrifol 
  • Gweithredu ar yr hinsawdd