Mynnwch eich cynllun hyfforddi pwrpasol eich hun

Gwyddom fod nifr o glybiau’n wynebu her recriwtio a chadw. Rydym hefyd yn ymwybodol y gallai r hai lleoliadau fod yn ansicr o’r ffordd o gynorthwyo eu tîm presennol i gyfateb â’r gofynion sylfaenol ar gyfer cofrestru. Rydym yn eiddgar i’ch helpu i ddatrys hyn trwy ddod o hyd i’r hyfforddiant cywir, drwy greu cynllun hyfforddi personol i’ch clwb. I gael eich cynllun eich hun, mae angen i chi gwblhau Arolwg Anghenion Hyfforddi byr iawn.

Arolwg