Cewch ddweud eich dweud ar sut i gryfhau cymunedau Cymraeg eu hiaith

Mae’r Comisiwn ar gyfer Cymunedau Cymraeg yn awyddus i glywed gan aelodau o’r cyhoedd a sefydliadau ar bob math o faterion sy’n effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith, o gartrefi ac addysg i ddatblygu cymunedol ac adfywiad.

Ewch i’r wefan i fynegi eich barn