Gweminarau CThEM sydd i ddod

Cael gwybodaeth cyflogres yn gywir  

Dowch i gael cynghorion ar sut i ddarparu gwybodaeth gywir am gyflogeion ac osgoi camgymeriadau cyffredin parthed y gyflogres.   

Dydd Gwener Mai 19 – o 9.45yb i 10.45yb    


Trethu buddion a threuliau cyflogeion drwy eich cyflogres 

Byddwn yn egluro manteision cyflogresu, sut i gofrestru a’r hyn sy’n digwydd unwaith y byddwch wedi’ch cofrestru. 

Dydd Iau Mai 18 – o 11.45yb i 12.45yh  


Rhwymedigaethau ffeilio cyflogwyr 

Dowch i ddysgu am adroddiadau cyflogres, yn cynnwys pryd a sut i anfon Cyflwyniad Taliad Llawn. 

Dydd Llun Mai 22 – o 11.45yb 12.45yp