Ydy’ch cyfarfod hyfforddi ar ddiogelu yn bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol?

 nifer o ddarparwyr hyfforddi’n rhoi hyfforddiant ar ddioglu, rhaid i Unigolion Cyfrifol(UC) a Phersonau Cofrestredig(PC) fodloni eu hunain fod unrhyw hyfforddiant y bydd staff yn ei fynychu yn cyfeirio’n ddigonol at Weithdrefnau Diogelu Cymru.  Os na fu hyfforddiant yr ymgymerwyd ag ef yn benodol i Gymru, rhaid i’r UC a’r PC gynllunio’r ffordd i’r staff ddod yn wybodus am y gweithdrefnau sy’n berthnasol yng Nghymru.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol