Y newidiadau allweddol a fydd yn effeithio ar y gyflogres yn ystod blwyddyn dreth 2023 i 2024

Dydd Iau 16eg o Fawrth 11:45- 12:45

Mynnwch drosolwg o’r prif newidiadau drwy ymuno â’r weminar CThEM fyw yma – pan fydd modd i chi ofyn cwestiynau drwy’r bocs testun ar-lein.   

Bydd trosolwg o’r cyfraddau newydd ar gyfer:  

  • Yswiriant Gwladol Dosbarth 1   
  • Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol   
  • Taliadau statudol 

Byddwn hefyd yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau i dreuliau a budd-daliadau, didyniadau benthciadau myfyrwyr, adrodd ar fenthyciadau cyflog, gwiriadau cyn-gyflogaeth, Treth Pecynnu Plastig a newidiadau sy’n effeithio’r rhai sydd hefyd yn hunangyflogedig.   

Cofrestru yma