Coroniad y Brenin Charles III

Bydd coroniad y Brenin Charles III yn digwydd ar Ddydd Sadwrn Mai 6 2023 yn Abaty Westminster yn Llundain.  

Gwahoddir pobl i gynnal partïon stryd a chymryd  rhan mewn prosiectau gwirfoddoli yn eu cymuned leol, yn rhan o’r cynllun, yr Help Llaw Mawr. 

A wyddech chi? Mae’r teulu Brenhinol yn berchen ar dŷ yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r Brenin, ac yntu’n arddwr brwd, wedi tyfu nifer o blanghigion organig ar y tir yn ystâd Llwynywermod ger Llanymddyfri.