Hyfforddiant L2APP Ebrill 15fed – Mai 20fed

Mae’r  cwrs hwn ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes gwaith chwarae ym –

  • Mro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Casnewydd
  • Sir Fynwy

Cynnwys y cwrs fydd –

  • Dau sesiwn wyneb yn wyneb ar Ebrill 15fed a Mai 20fed |10.00-16.00 – yng Nghasnewydd.
  • Sesiynau ar-lein – Ebrill 20fed, Ebrill 27ain, Mai 4ydd, Mai 11eg | 18.30-19.30.

Mae hwn yn gwrs cyflwyno ardderchog i Waith Chwarae, a’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes gofynion cymhwysedd i ymuno cyhyd â’ch bod dros 16 blwydd oed.

Y dyfarniad  hwn yw’r cymhwyster lefel mynediad ar gyfer symud ymlaen at Dystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion yn troi’n Arferion.

Bwciwch yma