Arolwg Cenedlaethol Clybiau 2022

I sicrhau y gallwn barhau i leisio’r heriau sy’n wynebu’r sector wrth ein cydweithwyr polisi a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau, ac i’n galluogi i ddeall sut orau y gall ein staff eich cefnogi chi, gofynnwn i bob Clwb Gofal Plant Allysgol ar  hyd a lled Cymru  gwblhau’r arolwg 5-munud hwn.  Gofynnwn ichi ein helpu ni i’ch helpu chi drwy ei gwblhau.