Cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol

Ar Ebrill 1‌‌‌ ‌ 2023, bydd y llywodraeth yn cynyddu’r Cyflog Byw Cenedlaethol (CBC) i weithwyr 23 blwydd oed a throsodd yn ôl 9.7% i £10.42.  Y cynnydd 92 ceiniog hwn yw’r cynnydd ariannol mwyaf erioed i’r CBC.

Gwelir y newidiadau i raddfeydd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar GOV‌‌‌.‌‌‌UK