Gallwch yn awr enwebu ar gyfer Gwobrwyon Gofal Plant Allysgol 2023!!

Enwebwch yn awr ar gyfer ein Gwobrau Allysgol 2023! A oes Gweithiwr Chwarae sydd wedi mynd yr ail filltir i ddarparu chwarae a gofal rhagorol i blant? A ydych am gydnabod Rheolwr/Pwyllgor sydd wedi gweithio’n galed i gefnogi iechyd meddyliol aelodau o’r staff? A oes clwb Gofal Plant Allysgol sy’n hyrwyddwyr arferion cynhwysol, neu sy’n gwirioneddol eiriol dros hawl plant i chwarae? Gellir cyflwyno enwebiadau gan blantgoruchwyliaeth oedolyn), rhieni/gofalwyr, Gweithwyr Chwarae, Clybiau, personél awdurdodau lleol neu weithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda phlant. Gallwch gyflwyno enwebiadau ar gyfer unrhyw un – neu  bob un – o’r 9 gwahanol wobr a gynhwysir. Bydd y pleidleisio’n cau ar 16th December 2022, a chyhoeddir yr enillwyr yn ein Cynhadledd a Sermoni Wobrwyo Flynyddol yn Chwefror 2023.  

Ffurflen enwebu