Dyddiad Cau Cymwysterau Gwaith Chwarae

Mae canllawiau ar ddyddiad cau cymwysterau gwaith chwarae wedi’u cyhoeddi (20/9/22).
Mae’n cynnwys atebion i gwestiynau fel:
  • I bwy mae’r gofyniad hwn yn berthnasol?
  • Beth yw’r gofynion? a
  • Beth sy’n digwydd os na all fy staff/lleoliad gwrdd â’r dyddiad cau ym Medi 2022?