Hyrwyddo Gofal Plant Di-dreth i Rieni

Mae Gofal Plant Di-dreth yn un o gynlluniau’r llywodraeth, a all gynnig i rieni hyd at £2,000 y flwyddyn fesul plentyn tuag at eu costau gofal plant. Gosodir cap o £500 bob 3 mis ar hwn.

Mae’r cynllun yn gweithio drwy i chi dalu 80% o’ch ffioedd gofal plant i mewn i gyfrif gofal plant, a bydd y llywodraeth yn ategu’r 20%  ychwanegol ato. Rydym wedi darparu cyfrifiad rhoi cyfrifiad ac enghraifft isod fel y gallwch weithio allan faint y bydd angen i chi ei dalu i mewn. Mae hwn yn boster sy’n esbonio i rieni sut y mae’n gweithio, a’r manteision y byddant yn eu hennill.

Taflen gofal plant di-dreth i rieni