10 Ffordd y gellir cefnogi Pwyllgorau Rheoli Gwirfoddol

Mae Pwyllgorau Rheoli Gwirfoddol yn rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i ddarparu Gofal Plant Allysgol hanfodol a fforddiadwy i blant a theuluoedd yn eu cymunedau, gan ganiatáu i glybiau gael eu llunio a’u harwain gan eu defnyddwyr gwasanaeth eu hunain ac aelodau o’r gymuned.

10-ways-Voluntary-Management-Committees-can-be-supported.pdf

Download