10 Ffordd o gyfer Cyfweliadau Da

Sicrhau eich bod yn cyflogi’r person cywir yw’r prif ffocws mewn proses gyfweld. Tra bo’n rhaid, wrth reswm, i ymgeiswyr baratoi am gyfweliadau, y mae hefyd yn bwysig eich bod chi, fel cyfwelwr, yn ogystal, yn rhoi amser i baratoi, er mwyn sicrhau bod y broses mor effeithlon ac effeithiol â phosibl.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.