Ffordd y Gall Llais y Plentyn Helpu i Lunio eich Lleoliad

Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, [UNCRC] (parch at safbwyntiau’r plentyn)

Mae gan bob plentyn yr hawl i fynegi eu safbwyntiau, eu teimladau a’u dymuniadau ym mhob mater sy’n effeithio arnyn nhw, a chael eu barn wedi ei hystyried a’i chymryd o ddifrif.

10-Ways-the-Childs-Voice-Can-Help-Shape-your-Setting-Bilingual.pdf

Download