10 ffordd o ddathlu amrywedd diwylliannol

I gefnogi amgylchedd cwbl gynhwysol am amrywiol, mae angen i staff a phlant fod â dealltwriaeth o wahanol grefyddau a diwylliannau, er mwyn bod yn barchus o eraill a bod eraill yn teimlo’r parch hwnnw.

Dyma 10 ffordd o  helpu’ch Lleoliad i adnabod a dathlu amrywedd diwylliannol, nid ar Ddiwrnod Amrywedd y Byd yn unig, ond pob diwrnod.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.