10 Ffordd o’ch Helpu i Ddiogelu’ch Atebolrwydd

Mae ar Gymru angen gofal plant o ansawdd, sy’n gynaliadwy ac wedi ei reoli’n gadarn i blant oed ysgol. Fel masnachwr unigol neu bwyllgor anghorfforedig, rydych yn gyfrifol am reoli busnes, ond nid oes gennych y diogelwch rhag atebolrwydd sydd gan gwmni cyfyngedig neu sefydliad corfforedig.

10-ways-to-help-limit-your-liability.pdf

Download