10 Ffordd o Gynyddu’r Defnydd o’r Iaith Gymraeg yn eich Lleoliad Gofal Plant Allysgol

Mae dysgu iaith neu roi cynnig ar rywbeth newydd bob tro’n dasg sy’n codi braw, ond gall fod – a dylai fod – yn llawer o hwyl! Mae cymryd y cam cyntaf a rhoi cynnig arni’n well na pheidio â rhoi cynnig arni o gwbl. Drwy ddysgu fel Lleoliad, gall y staff, y plant, rhieni a chymunedau oll helpu, cefnogi ac annog ei gilydd.

SJ-10-ways-to-use-Welsh-in-your-Setting.pdf

Download