10 Ffordd y Gall eich Lleoliad Gofal Plant Allysgol Gefnogi Hawliau Plant

Mae Diwrnod Byd-Eang y Plant, yn ddiwrnod sy’n cydnabod, hyrwyddo a dathlu hawliau plant, gan wella lles plant a chymryd amau i wneud y byd yn lle gwell i blant fyw ynddo.  Ar Dachwedd 20fed 1959 mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y Datganiadau ar Hawliau’r Plentyn, ac ar yr un diwrnod, 30 mlynedd yn ddiweddarach yn 1989, mabwysiadodd y Cynulliad Cyffredinol y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn, a adnabyddir hefyd fel yr UNCRC. Mae iddo 54 o erthyglau sy’n cwmpasu pob agwedd ar fywyd y plentyn a’r hawliau sydd  ganddynt.

Dyma 10 ffordd y gall eich Lleoliad gefnogi hawliau plant drwy gydol y flwyddyn:

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.