Pecyn Diwrnod Chwarae

Mae’r pecyn cynllunio’r Diwrnod Chwarae wedi cyrraedd. Rhwng yn awr a Diwrnod Chwarae ar Awst 7fed byddwn yn rhannu awgrymiadau chwarae a byddem wrth ein bodd petaech yn rhannu eich un chi a thagio ni #showusyourplay ar gyfryngau cymdeithasol.

Thema Diwrnod Chwarae 2024 yw ‘Chwarae – diwylliant plentyndod’ – cefnogi chwarae, hwyl a chyfeillgarwch (ar draws cenedlaethau a diwylliannau) a byddwn yn mynychu digwyddiadau Diwrnod Chwarae sirol ac mewn clybiau ledled Cymru i ddathlu a hyrwyddo chwarae.   

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.