Rhoi Sylw i’r Rhwystrau: Cymwysterau

Fel arfer, deallir y manteision i fusnesau, rhieni/gofalwyr a phlant o gofrestru eich Clwb Gofal Plant Allysgol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Ond efallai eich bod yn dal i gynnig gwasanaeth heb ei gofrestru ar hyn o bryd oherwydd anhawster i ateb y gofynion am staff â’r cymwysterau priodol.

Rydym wedi mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau a’r heriau cyffredino yn ein dogfen ‘Rhoi Sylw i’r Rhwystrau’ rhag cofrestru ag AGC yma.